Icona de Creative Commons Carta de Creative Commons

Aquesta és una síntesi per a referència dels termes clau del text legal.

Teniu llibertat per:

 • compartir — copiar, distribuir i transmetre l’obra, i
 • modificar — adaptar l’obra.

Sota les següents condicions:
Icona CC-BY Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o titular dels drets (però no d’una manera que suggereixi que us dóna suport o rebeu suport per l’ús que en feu.)
Icona CC-SA Compartir Igual — Si transformeu o modifiqueu aquesta obra per generar-ne una obra derivada, només podreu distribuir l’obra resultant amb la mateixa llicència, una de similar o una de compatible.

Amb el benentès que:

 • Exoneració — Podeu quedar exonerat de complir aquestes condicions si obteniu el permís del titular dels drets d’autor.
 • Altres drets — De cap manera la llicència afecta a cap dels següents drets:
  • els previstos com a excepcions i limitacions dels drets d’autor, com ara l’ús legítim;
  • els drets morals de l’autor; i
  • drets que altres persones puguin tenir tant de la mateixa obra com de la forma que s’utilitzi, com ara drets d’imatge o de privacitat.
 • Avís — Per a qualsevol reutilització o distribució, heu de mostrar clarament els termes de llicència d’aquesta obra. La millor forma per fer-ho és amb un enllaç a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca

Pel text complet de la llicència vegeu Creative Commons en anglès .